اطلاعات ضروری که یک بازاریاب باید بداند کدام است؟

۱-پاسخ سوالاتی که خودتان جوابش را میدانید.

طرح سوال از طرف معامله ،اطلاعات زیادی در اختیار شما میگذارد.لذا هرچه بیشتر سوال کنید راحت تر فروش را قطعی مینمایید،اگر پاسخ های طرف شما غلط بود،به این نتیجه می رسید:

(الف) طرف مقابل قصد معامله ندارد  و میخواهد وقت شما رو تلف کند.

(ب) بیشتر از آنچه میداند به کالا یا خدمات شما نیازمند است.

۲-پاسخ سوالات  جلسه قبل را به یاد داشته باشید.

با تکرار سوالات پیشین نه تنها تناقض گویی های متعدد طرف در برابر سوالات واحد برای شما مشخص میشود، بلکه اطلاعات زیادی در رابطه با شخصیت فرد بدست می آوریم.

۳- به اطلاعات اختصاصی از مشتریان دست یابید.

تبادل اطلاعات هیچ هزینه ای نخواهد داشت. شما برای دریافت اطلاعات اندک بایداطلاعات کمی را در اختیار طرف مقابل بگذارید. اطلاعات شما میتواند طبقه بندی شده و یا محرمانه باشد،لذا درمذاکرات خود اطلاعاتی که مجاز به توزیع آن هستید در اختیار افراد بگذارید.

مطمئنا حفظ اسرار برای مشتریان سخت خواهد بود و شما به اطلاعات اختصاصی آن ها دست می یابید.

۴-مهندسی اجتماعی برای دریافت اطلاعات از مشتری

محل مذاکره می تواند بر نوع اطلاعات تاثیر  زیادی داشته باشد.هر چه مشتریان را ازمحیط کاری شان دور نگه دارید علاقه مندی آنها به افشای اسرار و اطلاعات، بیشتر میشود.لذا برای دست یابی به اسرار کاری افراد پیشنهاد میشود جو جلسات را به مهمانی و تفریح نزدیک کنید و در نهایت به مسائل جدی تجاری بپردازید.

۵-معانی واقعی اعداد و نمودار ها را بدانید.

معمولا در جلسات مذاکره زمانی که از«میزان فروش کالای خاص» و یا «درصد سود هر واحد کالا» سوال میشود،سکوتی بر جلسه حاکم میگردد.به دلیل آنکه هیچکس مایل به افشای آن ونیز سهیم کردن طرف مقابل در آنها نیست.

بسیاری از مردم به سبب ترس از دلخوری مشتریان و سنگ روی یخ شدن  از بیان معنی اعداد و نمودار ها میترسند، لذا از هرگونه صحبت واطلاع رسانی پیرامون اعداد پرهیز میکنند. بازاریاب باید اطلاعات خود را نسبت به آمار محصولات شرکت کامل کند و به درستی آنرا تشریح نماید.به این ترتیب هرگونه شک و تردید به مشتری را هنگام فروش برطرف میسازد.

Share Now

admin

پست های ارسالی توسط admin

Related Post

ارسال پاسخ به ما